Blog

                                   Ravenstein, 6 januari 2015   Geachte heer Rutte, Dank u wel voor uw antwoord op mijn brief overgebracht door de heer Paul van Nunen directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Want uw woorden illustreren het verduisteren van verantwoordelijkheid en geven de gelegenheid me uit te spreken over de diepgewortelde denkbeelden als het gaat over de benadering van kinderen die al eeuwenlang hun invloed hebben en gevaar inhouden als we ons hier niet van bewust word…

Brief aan premier Mark Rutte

19 november 2015

Geachte premier Rutte, Naar aanleiding van de smartelijke gebeurtenissen in Parijs heb ik met deze brief de vrijheid genomen u te schrijven om uw aandacht te vragen voor de preventie van geweld in onze samenleving. Ik denk dat een verantwoordelijke regering de meest recente wetenschappelijke bevindingen niet zal negeren dat het menselijk brein zijn structuur ontwikkelt in de eerste jaren van het leven en specifieke ervaringen nodig heeft van empathie en onvoorwaardelijke liefde om vol liefde en…

Beste mevrouw, Onze dochter is anderhalf jaar oud. Ze kan soms erg driftig zijn en huilt dan lang door; ook als er niets meer aan de hand is. We hebben haar een paar keer op de gang gezet om 'af te koelen'. Dit werkte een keer. Maar laatst ging het fout. Ze huilde hartverscheurend en riep om papa en mama. Na een minuut of twee werd het te erg en deed mijn man de gangdeur open. Ze 'smeet' de deur zowat open en keek ontzettend angstig. Dat is wel het laatste wat we willen: haar bang maken. Graag …

In mijn inspanningen aandacht te vragen voor de gewelddadige, ongevoelige, niet op empathie berustende manier waarop we in ons land met kinderen omgaan die bovendien strijdig is met de Universele Verklaring van de Rechten van Kind benaderde ik vele instellingen in ons land die zich bezighouden met opgroeien, gezondheid en omgang met kinderen. Dat zijn Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, Inspecties voor de Jeugdzorg en Gezondheidszorg, maar ook individuele pe…

“One of the basic psychological truths is that persons emotionally deprived in childhood hope all their lives to receive the love denied to them. Why is it so hard to accept that we weren't important to anyone? Many even prefer to commit suicide instead.” Alice Miller In bijna alle gevallen van suïcide, schrijft dr. Alice Miller in Depression: Compulsive Self-Deception ~http://www.alice-miller.com/en/depression-compulsive-self-deception/~ , is het mogelijk vast te stellen dat wrede herinneringe…

Hoe een traditioneel grootbrengen geadviseerd wordt die een schadelijke uitwerking heeft op het gevoelsleven van kinderen en strijdig is met de Universele Verklaring van de Rechten van het kind   Beste medewerkers, Onlangs bezocht ik uw website waarin u voorlichting geeft aan ouders en verzorgers over de omgang met kinderen. Het was niet zonder reden dat ik uw website bezocht maar vanuit mijn bekommernis met het lijden van kinderen en de invloed die de kindertijd heeft op onze hele maatschapp…

Afweren van gevoelens Voor de meeste mensen blijft het eigen kinderleed emotioneel verborgen. We willen liever niet weten wat ons in onze kindertijd is aangedaan. Want dat is zo verschrikkelijk geweest dat we vluchten voor de pijnlijke herinneringen in plaats van onszelf toe te staan de pijn van de onderdrukte geschiedenis bewust te voelen. We zorgen ervoor dat de waarheid over ons lot als kind niet aan het licht komt en daarvoor gebruiken we verschillende psychologische afweermechanismen zoals…

Since the publication of “The Drama of the Gifted Child” in 1979, I have regularly received letters from readers, who tell me their story and ask many questions in regard to it. I often had the need to react to these meaningful life accounts and felt great regret that I could not fulfill this need, mainly because of limitations on my time. I also had the wish to share with others these important testimonies, reports of the victims of child abuse; but I was not allowed to do this because the text…

De aanleiding dit stuk te schrijven is de vliegtuig crash in de Franse Alpen op 24 maart  en de ervaring die ik met mijzelf heb en door mijn werkzaamheden in mijn psychologische praktijk dat mensen beter te begrijpen zijn wanneer we de verborgen tragiek zoeken van de kindertijd van een persoon en inzicht ontwikkelen in de verbanden. Want vooral gedurende de eerste jaren van het leven van een kind, de periode waarin het brein zich structureert, vinden onvoorstelbare wreedheden onopgemerkt plaats …

  Op het internet (Facebook en Google+) kwam ik dit plaatje tegen waarop een oudere man te zien is die zich geëmotioneerd afvraagt waarom zijn kinderen hem nooit bellen. Het lijkt erop dat hij zich alleen en eenzaam voelt en behoefte heeft aan een liefhebbende zoon of dochter. Maar als het mijn vader of moeder was zou ik niet willen liegen om hen deze illusie te geven. Ik ben hen en mijzelf de waarheid verschuldigd dat ik als volwassene geen oprechte liefde voor hen kan voelen, omdat ik zovee…

Laatste artikelen

Archief

Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.