Blog

  Een van de meest verwarrende dingen voor kinderen is wanneer volwassenen in hun bijzijn lachen om de initiatieven die het kind neemt. Dat komt heel vaak voor bij kinderen dat volwassenen lachen om iets wat het kind doet of zegt. Als vader of moeder, oom, tante, buurvrouw of leraar denken we misschien dat we op die manier interesse in het kind tonen en het aanmoedigen wanneer we om zijn activiteiten lachen en het prijzen. Maar het kind voelt zich dan niet serieus genomen en kan zichzelf niet z…

                                                                                                     'If the mother’s face is unresponsive, then a mirror is a thing to be    looked at but not to be looked into'[1].     Sinds ik een hond heb en dagelijks wandelingen met haar maak valt het me op dat de meeste moeders[2] als ze wandelen hun kind met het gezicht van zich afgewend in de wandelwagen vooruit duwen. Het kind kan dan het gezicht van zijn[3] moeder niet zien en ziet dan ook zichzel…

    Deze tekening maakte ik op een avond aan tafel toen ik vijf jaar oud was. Het is een tekening uit een serie van zeven en de enige tekeningen die ik van mezelf heb. Met het beeld vertel ik in welke wereld ik als kind heb geleefd. Wat de atmosfeer was om mij heen. Hoe ongevoelig, koud en agressief mijn ouders waren voor mij en er geen beschutting was. Het tafereel laat twee elfjes zien en een bloem. Het elfje op de bloem is het denkbeeldige vriendinnetje van het andere elfje dat ik zelf w…

Herzien op 20 april 2020 Toen ik onlangs in The Sun het interview las van Jeanne Supin The Long Shadow1 met de bekende kinderpsychiater en neurowetenschapper Bruce Perry bekroop me hetzelfde ongemakkelijke gevoel dat ik jaren geleden ook had bij het lezen van het boek Born for Love.2 Het is de emotioneel afstandelijke beschrijving van trauma die me tegenstaat en ik deel dezelfde ervaring met Alice Miller en met een sensitief intelligente briefschrijver op haar website als deze schrijft dat Perr…

Wat we tot aan ons vierde levensjaar meemaken, de meeste belangrijke jaren van ons leven waarin ons brein zich vormt, daar kunnen we ons later meestal niet veel meer van herinneren. Maar alles wat zich heel vroeg in ons leven afspeelde heeft ons lichaam bewaard en in de lichaamscellen opgeslagen. Deze chemisch gecodeerde emoties uit onze vroege geschiedenis sturen later in ons volwassen leven ons voelen, denken en handelen zonder dat we ons van deze emoties bewust zijn. Toch kunnen we deze vroeg…

Toen ik onlangs op het internet de uitkomsten las van de begroting voor 2017 dat het kabinet 120 miljoen euro wil uitgeven aan sport, cultuur en armoede onder kinderen om extremisme en geweld te bestrijden en dat de politieke partij van Groen Links voor projecten op deze terreinen daar nog eens 330 miljoen euro bij wil doen vroeg ik mij af wat dit voor een zin heeft. Wetenschap is immers eenduidig dat misdrijven die kinderen worden aangedaan uit naam van discipline en opvoeding hun weerslag heb…

                        Als blindheid de leiding heeft   Beste mevrouw, Ik was geschokt te lezen in het tijdschrift Deviant en andere artikelen op het internet dat er een ontwikkeling gaande is bij psychiaters om steeds vaker hulp te verlenen bij zelfdoding van zogenaamde psychiatrische patiënten en dat u daar de stuwende kracht achter bent bij de ggz inGeest. Met deze brief hoop ik dat er bij u en andere betrokkenen een innerlijk proces op gang zal komen dat psychische symptomen, zoals depre…

Beste Naomi, Aandachtig heb ik uw boek gelezen Raising our Children, Raising Ourselves en met deze brief wil ik u vertellen welke geheimen ik gelezen heb die ouders beschermen. Ook wil ik u vragen de Nederlandse vertaling van uw artikel Helping Children Resolve Emotional Hurts van uw website te verwijderen. Door het lezen van uw boek heb ik nieuwe inzichten gekregen over de angst voor de ouders uit uw kindertijd en was ik niet langer gelukkig met de vertaling waar mijn naam onder vermeld staat …

Gepubliceerd door Liliane op 29 oktober 2015; update 5 februari 2016 Onlangs werd ik 60 jaar. Het was een lange weg die ik heb afgelegd om daar te komen. Ik kan vertellen dat mijn leven verliep als een wandelaar die zijn tocht begint met een verstuikte voet en probeert de pijn te onderdrukken en te negeren en verder te lopen. Alice Miller schrijft in Vrij van Leugens (2009) dat als iemand aan het begin van een wandeling zijn voet verstuikt anderen vroeg of laat zullen merken dat hij hinkt. Ze z…

        Geachte heer Rutte, Ik kan begrijpen dat u zegt dat u mijn opmerkingen in reactie op uw brief in het geheel niet kunt plaatsen en uw antwoord herhaald wat u eerder schreef dat de overheid ondersteuning biedt bij opvoeding en inspanningen doet kindermishandeling ‘eerder op te merken’.  Want uw herinneringen aan uw kindertijd zijn geblokkeerd door angst. Met het niet begrijpen van mijn woorden laat u de tragedie zien van uw kindertijd zonder bereid te zijn deze te voelen. U houdt v…

Laatste artikelen

Archief

Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.