Platform onze kindertijd

"De gevolgen van elke traumatische ervaring, zoals misbruik, kunnen alleen worden opgelost door het ervaren, verwoorden en het beoordelen van elk facet van de oorspronkelijke ervaring binnen een proces van voorzichtige therapeutische blootlegging."
Alice Miller

Werkwijze

 

Freud
Freud was de eerste die het verband legde tussen de invloed van onze vroegste levensjaren op ons hele verdere leven. Op welke manier die invloed in zijn werk gaat kunnen zijn theorieën niet verklaren. Dankzij neurobiologisch onderzoek naar de vroege ontwikkeling van de hersenen en de rol van empathie zijn we daar veel over aan de weet gekomen. We kunnen daaruit leren hoe belangrijk emotionele communicatie is voor het kind.

De kwaliteit van de emotionele binding met de ouders tot aan het vierde levensjaar is het meest bepalend in het ontstaan van allerlei psychische verschijnselen zoals autisme, anorexia, schizofrenie, depressie of adhd, maar ook van criminaliteit, drugsverslaving, zelf- of kinddoding. Ook tal van lichamelijke aandoeningen, zoals overgewicht, diabetes, spier en lever ziekten, hartklachten, auto-immuunziekten, kanker enzovoort kunnen het gevolg zijn van een chronisch geactiveerd stressresponssysteem door vroege emotionele tekorten.

Om onszelf van dergelijke symptomen te bevrijden is het noodzakelijk om opnieuw met onze (verloren) gevoelens in contact te komen en onder ogen te zien wat ons is overkomen. Dat kan heel pijnlijk zijn, maar een andere manier dan het beleven van deze gevoelens is er niet om van je klachten af te komen.

Psychologische begeleiding
Psychologische begeleiding kan worden gegeven bij psychische klachten of problemen. Klachten of problemen die expressies zijn van ervaringen uit onze vroege kindertijd en die ons volwassen leven ernstig kunnen verstoren. Bijvoorbeeld, je kunt je leeg voelen, steeds vastlopen in relaties, snel boos worden of je dikwijls verdrietig voelen van binnen. Moeilijk contact maken. Je moeilijk kunnen uiten of grote behoefte hebben aan aandacht en bewondering. Je onzeker of angstig voelen of klein en onbelangrijk. Werken aan problemen in het hier en nu, thuis of op het werk, betekent ook altijd kijken naar de realiteit zoals die voor jou als kind eens was.

Doel
Het doel van de begeleiding is het leren kennen en blootleggen van onderdrukte of verdrongen pijnlijke ervaringen uit de kindertijd. Niet door 'praten', maar door middel van communicatie (gevoelens en gedachten toelaten en onder woorden brengen) tussen jou en mij leer je woede, pijn en verdriet te uiten en te verwerken en je te bevrijden van latente en zelfdestructieve reacties. Hiermee worden ook de boodschappen van je lichaam begrijpelijk waaraan je geen bewuste herinnering hebt maar waar je lichaam wel over vertelt. Dromen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel omdat ze informatie geven over wat je echt voelt en wilt. Ook het leren herkennen van 'triggers' in het contact met anderen of situaties en herinneringen zoeken die passen bij de gewekte gevoelens helpen de oude wonden te helen. Je stelt jezelf hierbij de volgende vragen: Wat er gebeurde vroeger? Wat voelde ik? Waar had ik behoefte aan? Wat had ik mijn ouders als kind willen zeggen en wat zou ik nu tegen ze zeggen?

Zo maak je het onderscheid tussen de realiteit van jou als kind en de realiteit van jou als volwassene. Op deze manier raak je niet verstrikt in allerlei gevoelens. Door een voortdurende wisselwerking tussen heden en het pijnlijke verleden krijg je emotioneel inzicht in je eigen geschiedenis en leer je de persoon kennen die je werkelijk bent. De onderdrukte emoties kunnen bevrijd en bewust beleefd worden en integreren in je persoonlijkheid. Vooral je woede over het onrecht dat je werd aangedaan zal de helende kracht hierbij zijn. Door eraan te werken kun je je eigen behoeften leren kennen en die ook bevredigen. Hierdoor kan je leven zinvol en rijk worden.

 

Platform onze kindertijd © Rupz | Inloggen beheerder.